logo

Assetmanager/ Vastgoedbeheerder - Woonstede


Ede -
Goed beheren van het vastgoed is essentieel voor Woonstede en haar klanten. Als Assetmanager/ vastgoedbeheerder ben je binnen Woonstede dan ook verantwoordelijk voor het behalen van een zo optimaal mogelijk maatschappelijk en financieel rendement.


Assetmanager/ Vastgoedbeheerder 

Algemeen
“Wonen naar je zin en ruimte om jezelf te zijn”, zijn de belangrijkste uitgangspunten voor Woonstede. De behoeften en zelfs de dromen van de bewoner, vormen de basis van de dienstverlening. De honderddertig medewerkers zetten zich, samen met de verschillende samenwerkingspartners, in voor goede woningen en een prettige woonomgeving. Binnen Woonstede wil men dit juist ook mogelijk maken voor de mensen met beperkte financiële middelen. Daarom staat de focus op beschikbaarheid en betaalbaarheid voorop.
Woonstede werkt daarbij vanuit de volgende kernwaarden:

 • Klantgericht
 • Maatschappelijk betrokken
 • Resultaatgericht
 • Creatief

Binnen de organisatie werkt een enthousiaste groep mensen die in een collegiale sfeer gaan voor kwaliteit. Lef en creativiteit in combinatie met verantwoordelijkheid en pragmatisme worden gewaardeerd.

Context
Vanuit de politiek en door de nieuwe regelgeving (Woningwet) is de kerntaak van woningcorporaties duidelijker afgebakend en worden eisen gesteld aan de wijze van samenwerking met huurders en gemeenten. Aan Woonstede de opdracht om binnen deze scherp afgebakende kerntaak slimme en innovatieve wegen te vinden om haar strategische doelen te realiseren.

Om aan deze opdracht te voldoen heeft Woonstede een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Gekozen is voor een model met één directeur-bestuurder. Hiermee wordt het speelveld overzichtelijker. Daarnaast kent Woonstede een meningsvormend managementteam (MT) dat integraal verantwoordelijk is voor Stichting Woonstede als geheel. De directeur-bestuurder, de manager Wonen, de manager Vastgoed en de manager Bedrijfsondersteuning vormen gezamenlijk het MT.

Naast de wijzigingen binnen het managementteam maakt Woonstede ook de slag naar resultaat-verantwoordelijke teams waarbij eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht. Ook wordt er gewerkt aan het verder LEAN organiseren van het primaire proces.

De functie
Goed beheren van het vastgoed is essentieel voor Woonstede en haar klanten. Als Assetmanager/ vastgoedbeheerder ben je binnen Woonstede dan ook verantwoordelijk voor het behalen van een zo optimaal mogelijk maatschappelijk en financieel rendement. Je realiseert de portefeuille doelstellingen/prestatieafspraken binnen de kaders van de portefeuillestrategie.

Je vertaalt de lange termijn strategische visie naar maatregelen voor de middellange termijn. Je bent daarbij goed in staat inhoudelijke kennis van begrotingen, budgetten en analyses te vertalen naar technische maatregelen voor de korte en lange termijn en deze nauwgezet te monitoren en daarop te anticiperen.

Binnen de gestelde kaders treed je op als eigenaar van het toegewezen vastgoed en bent in dat kader resultaatverantwoordelijk voor het beheer en de transformatie van de vastgoeddeelportefeuille. Binnen de reguliere exploitatie kun je zelfstandig beslissen en beleidskeuzes en/of opdrachten doorzetten richting de operationele uitvoering. Je geeft sturing aan projectteams, die werken aan het continu verbeteren en optimaliseren van de vastgoedportefeuille en bewaakt het realiseren van deadlines. In je aanpak ben je rendement- en klant gedreven en wil je continu verbeteren en vooruitstrevend zijn.

Als Assetmanager/ vastgoedbeheerder rapporteer je aan de manager Vastgoed en ben je samen met je collega’s van Vastgoed en van Wonen verantwoordelijk voor het integraal sturen op inkomsten en uitgaven. Je adviseert het managementteam over prioriteitstelling en brengt daarbij de gevolgen van de gemaakte keuzes in kaart. Daarnaast lever je input voor de prestatieafspraken met de gemeente. Door je integrale blik, ben je in staat verbanden te zien en te leggen, zowel cyclisch als contracyclisch, vanuit verschillende disciplines en invalshoeken.

Vanuit je 'accountrol' ben je verantwoordelijk voor het klantmanagement en eventuele behandeling van geschillen en geef je toestemming voor en toepassing van WMO-voorzieningen op de portefeuille. Daarnaast stuur je op tactisch niveau van de portefeuille door het uitwerken van scenario’s c.q. het doen van voorstellen met betrekking tot transformatie en sloop en maak je keuzes voor onderhoud/investeringen en het vertalen van de portefeuillestrategie naar complexplannen, inclusief budgetten. Vanuit je externe focus vertegenwoordig je Woonstede richting woningbouwcorporaties, gemeente, samenwerkingspartners, Zorginstellingen, VvE’s en klanten.

Uitdaging
De rol van Assetmanager/ vastgoedbeheerder binnen Woonstede is er één met veel verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden. Je acteert daarbij op tactisch en strategisch niveau maar bent ook in verbinding met de klant. Vanuit je persoonlijkheid en ervaring weet je op basis van gezag zaken voor elkaar te krijgen. Kortom een mooie kans om je verder te verdiepen in de woningbouwsector en een mooie opmaat voor eventuele toekomstige ambities.

Functie-eisen
Wij vragen een Assetmanager/ vastgoedbeheerder die:

 • beschikt over hbo/ academisch werk- en denkniveau op het gebied van Bouwkunde, Technische Bedrijfskunde of Facility Management;
 • beschikt over vijf jaar ervaring in soortgelijke functie en ervaring met het aansturen van projectteams en projectleiders;
 • kennis heeft van vastgoed, beheer en onderhoud;
 • financieel sterk en analytisch is;
 • in staat is verbanden te leggen en regie te voeren;
 • gevoel heeft voor verhoudingen.


Competenties
Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk om naast de kernwaarden te beschikken over de volgende competenties:

 • Sociaalvaardig en samenwerkingsgericht.
 • In staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen.
 • Daadkracht en lef.
 • Delegeren.
 • Gestructureerd en stressbestendig.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid van een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Woondiensten. De functie is voorlopig ingeschaald in salarisschaal K met een maximumsalaris van € 5.034,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal, senior-adviseur bij bureau Rieken & Oomen. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 043-321 96 07.

Solliciteren
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 18 april, via het online sollicitatieformulier

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie:
Ede
Meer informatie:

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 043-321 96 07.

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Assetmanager/ Vastgoedbeheerder bij Woonstede in Ede inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

 
 
Vacature geplaatst op 12-4-2018