Zoek in 18 vacatures voor vastgoed specialisten

Werken in de vastgoedsector

De vastgoedsector is een belangrijke sector in Nederland waarin projectontwikkelaars, institutionele beleggers, bouwbedrijven, financiers, en vastgoedafdelingen van overheden een rol hebben. Deze site concentreert zich op institutionele beleggers in vastgoed (of real-estate) en hun adviseurs. Het ontwikkelen, structureren en beheren van vastgoedprojecten en vastgoedfondsen staan centraal in de vacatures.

Expertbibliotheek

Hoe groot is de vastgoedmarkt in Nederland?

De vastgoedmarkt in Nederland is groot, Beleggers staken in 2016 zelfs meer geld in vastgoed dan in topjaar 2007. In dat jaar, aan de vooravond van het uiteenspatten van een wereldwijde vastgoedzeepbel, stroomde er €13,15 mrd naar Nederlandse kantoren, winkelpanden, woningportefeuilles en ander commercieel vastgoed. Afgelopen jaar was dat €13,5 mrd, blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Reden hiervoor is een overvloed aan kapitaal en een gebrek aan alternatieve investeringen, plus de uitzonderlijk lage rentestand en een aantrekkende economie. Een recordjaar voor vastgoed met als gevolg dat ook de prijzen van vastgoed inmiddels (weer) hard stijgen.

Welke functies zijn er in vastgoed?

Los van voor de hand liggende functies als makelaar en projectontwikkelaar (waar deze site niet over gaat), zijn er in het institutioneel vermogensbeheer op het gebied van Vastgoed, meerdere specifieke functiegebieden te definiëren. Veel heeft te maken met risico inschatting, performance meting en vastgoedwaardering. Ook het begeleiden van grootschalige en kapitaalintensieve projecten, al dan niet bij de overheid vraagt om vakspecialisten. Daarnaast vallen er werkzaamheden van de vastgoedexploitatie onder zoals de huuradministratie.

Bekijk hier vacatures voor Vastgoedspecialisten: www.vastgoed-vacatures.nl/

Welke opleidingen zijn er in vastgoed?

In Nederland zijn er diverse hogescholen die een professionele bacheloropleiding Vastgoedkunde (bouwtechnische bedrijfskunde) aanbieden, waaronder de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Saxion Hogescholen. De opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de hogeschool voor de MER, Fontys, te Eindhoven, houdt een meer (bedrijfs)economisch-juridische studie in, hier wordt men opgeleid tot vastgoeddeskundige. Aan de Rijksuniversiteit Groningen kan een Master of Science Vastgoed gevolgd worden aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen. Ook zijn er diverse aanbieders van professionele Masteropleidingen, zoals de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en TiasNimbas Business School.

Wat is het verschil tussen vastgoed en real estate?

Er is geen verschil tussen ‘real estate’ en ‘vastgoed’, beide termen worden door elkaar gebruikt voor ‘onroerende goederen omvattende grond en gebouwen op deze grond’

Beroepsorganisaties voor Vastgoedspecialisten

Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van vastgoedprofessionals. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de werkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen.


Vastgoed ProVastgoed PRO

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. Als beroepsvereniging richt VastgoedPRO zich op de individuele beroepen binnen de sector om haar leden optimaal te faciliteren. De vereniging is nu nog gericht op 2 beroepen met ieder een eigen sectie, namelijk de makelaar en de taxateur. Onze ambitie is echter groter. Ook andere professionals werkzaam in de vastgoedsector kunnen zich bij ons aansluiten al dan niet georganiseerd in een eigen sectie. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

(Bron: www.vastgoedpro.nl)


NRVTNRVT

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs. Taken Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

(Bron: www.nrvt.nl/)

Vakinformatie voor Vastgoedspecialisten

VastgoedmarktVastgoedmarkt

Vastgoedmarkt wordt uitgegeven door Vakmedianet en biedt multimediale informatie voor vastgoedprofessionals in commercieel onroerend goed.

www.vastgoedmarkt.nl/


Vastgoedjournaal

Online platform voor de vastgoedsector met als doel het bij elkaar brengenvan vastgoedprofessionals en het overdragen van kennis in de gehele vastgoedmarkt.

vastgoedjournaal.nl/


PropertyNL

Nieuws en informatie over alle aspecten van het vastgoed voor vastgoedprofessionals in Nederland en Europa

propertynl.com/


ExpertBibliotheekExpertbibliotheek

Rapporten met kennis en expertise in de financiële sector Geen kosten, direct te lezen zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.expertbibliotheek.nl


ExpertTubeExpertTube

Video's over kennis en expertise in de financiële sector Geen kosten, direct te zien zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.experttube.nl